No sBlock: LIST_BASKET in file: templates/menu_2.tpl
Strona startowa - Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku - MAZURY.INFO.PL

Strona startowa

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Jeżeli jesteś osobą    :
- o znacznym stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
(z powodu upośledzenia umysłowego, choroby psychicznej lub autyzmu)
- pozostającą bez zatrudnienia
- w wieku powyżej 18 -64 lat
- mieszkającą na terenie powiatu giżyckiego
Zgłoś się do nas!
Weź ze sobą dowód osobisty i orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
Oferujemy:
- satysfakcjonującą pracę
- możliwość rozwoju osobistego
- kompleksową rehabilitację zdrowotną, społeczna i zawodową.

Kontakt:
Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku
Al. 1 Maja 30, 11-500 Giżycko
tel. 87 429 36 64
www.zaz.mazury.info.pl

 

 

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku, w imieniu którego działa Dyrektor – Ryszard Wojciech Chodakowski.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych – Pana Andrzeja Kisiela, e-mail: zaz.grafik@mazury.info.pl.

3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług świadczonych przez Zakład.

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.

5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.