No sBlock: LIST_BASKET in file: templates/menu_2.tpl
210 Rocznica Wkroczenia Wojsk Polskich do Giżycka - Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku - MAZURY.INFO.PL

210 Rocznica Wkroczenia Wojsk Polskich do Giżycka

 

15 lipca 2017 roku w Giżycku w parku obok mostu obrotowego odbył sie piknik historyczny. Był on upamietnieniem 210 Rocznicy Wkroczenia do Giżycka Wojsk Polskich dowodzonych przez gen. J.H. Dąbrowskiego oraz  gen. J. Zajączka. Inscenizację historyczną z udziałem żołnierzy napoleońskich przygotowało Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen, a Wojciech Chodakowski, który koordynował całe przedsięwzięcie, wystąpił w roli burmistrza Loetzen z 1807 roku. Po inscenizacji na pamiątkę odsłonięto tablice pamiątkowe poświęcone tym wydarzeniom.