No sBlock: LIST_BASKET in file: templates/menu_2.tpl
Dyrektor - Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku - MAZURY.INFO.PL

Dyrektor

RYSZARD WOJCIECH CHODAKOWSKI - dyrektor ZAZ - magister ekonomii i zarządzania oświatą (SGGW w Warszawie) oraz ukończył studia podyplomowe Kompetencja Psychologiczne i Negocjacyjne w Firmie (SGH w Warszawie). Od wielu lat związany jest z życiem kulturalnym, turystycznym i sportem w Giżycku.


Pracę w samorządzie lokalnym rozpoczął w 1990 roku jako inspektor ds kultury i sportu w Urzędzie Miejskim. Podobne obowiązki pełnił w Starostwie Powiatowym w Giżycku. Pracę w oświacie kontynuował w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych jako główny specjalista ds Kultury i Turystyki Szkolnej.


Od grudnia 2004 roku Zarząd Powiatu w Giżycku powierzył mu stanowisko dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej.