No sBlock: LIST_BASKET in file: templates/menu_2.tpl
II przetarg sprzętu pralniczego - Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku - MAZURY.INFO.PL

II przetarg sprzętu pralniczego

Giżycko, dnia 27.02.2019 r.

Ogłoszenie

z dnia 27 lutego 2019 r.

Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku ogłasza drugi przetarg na sprzedaż

Sprzętu pralniczego

Podstawa prawna:

1.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego , w który są wyposażone jednostki budżetowe ( Dz.U.114, poz. 761).

2.Uchwała Nr 189.2012 zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki organizacyjne Powiatu Giżyckiego.

1. Sprzedający: Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku, Al. 1-go Maja 30, 11-500 Giżycko.

2. Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku, Al. 1-go Maja 30 (pok. nr 2) do dnia 14 marca 2019 r. do godz. 10:00.

3. Miejsce i termin otwarcia ofert: 14 marca 2019 r. o godz. 10:15 w Pokoju Socjalnym Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku.

4. Miejsce i termin oględzin przedmiotu sprzedaży: od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1400 , Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku, al. 1 Maja 30.

5. Przedmiot sprzedaży i cena wywoławcza:

 

LP.

Numer inwentarzowy

ilość

Opis

Cena minimalna

(wywoławcza) brutto

( zł. )

1.

ZAZ gr.VI. poz.3

1 szt.

Pralnicowirówka LM-18

Nr fabr.L200412099

Rok prod. 2004

Niesprawny programator

Łożysko do wymiany

( stoi pod wiatą )

3.000 zł.

2.

ZAZ gr. VI. poz.2

1 szt.

Pralnicowirówka LM-18

NR fabr.L200411123

Rok prod. 2004

Grzałki do wymiany

Sprzęt wyeksploatowany

3.600 zł.

3.

ZAZ gr.VI poz. 1

1 szt.

Magiel

Rok prod.2004

Sprzęt wyeksploatowany

2.000 zł.

 

6. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Pracownik Administracji Zakładu

Aktywności Zawodowej w Giżycku – Iwona Sprung, tel. 87 429 36 64.

  1. Formularz oferty (załącznik nr 1 do ogłoszenia) wraz z podpisanym oświadczeniem (załącznik nr 2 do ogłoszenia) należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „ drugi przetarg na sprzedaż sprzętu pralniczego” (załączniki do pobrania ze strony http://www.zaz.mazury.info.pl/
    w zakładce sprzedaż, zbycie).