No sBlock: LIST_BASKET in file: templates/menu_2.tpl
Praca w ZAZ - Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku - MAZURY.INFO.PL

Praca w ZAZ

PRACA W ZAZ

Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku działa na podstawie:

 

1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity z późn. zm. DZ.U.z dnia 18 stycznia 2008r. nr 14, poz.92)

 

 

2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej.

 

 

 

3. Uchwały Rady Powiatu nr XXII/152/2004 z dnia 28 wrzesnia 2004 w sprawie powołania Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku.

 

4. Ustawy o samorzadzie powiatowym.

 

5. Ustawy o finansach publicznych.

 

Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku zatrudnia:

1. osoby pełnoletnie zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności

 

2. osoby pełnoletnie zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną

 

3. osoby spełniające warunek 1 lub 2, które w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności posiadają wskazanie do zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej oraz są zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy

 

ZAZ nie zatrudnia osób niepełnosprawnych, które:

 

1. posiadają uprawnienia emerytalne

 

2. wymagają stałej opieki pielęgnacyjnej

 

3. zagrażają własnemu zdrowiu i życiu oraz zdrowiu i życiu innych osób