No sBlock: LIST_BASKET in file: templates/menu_2.tpl
Przetarg na sprzedaż sprzętu stolarskiego - Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku - MAZURY.INFO.PL

Przetarg na sprzedaż sprzętu stolarskiego

ZAZ.343.6.19 Giżycko, dnia 14.03.2019 r.

Ogłoszenie

z dnia 14 marca 2019 r.

Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku ogłasza przetarg na sprzedaż

Sprzętu stolarskiego

Podstawa prawna:

1.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego , w który są wyposażone jednostki budżetowe ( Dz.U.114, poz. 761).

2.Uchwała Nr 189.2012 zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki organizacyjne Powiatu Giżyckiego.

1. Sprzedający: Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku, Al. 1-go Maja 30, 11-500 Giżycko.

2. Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku, Al. 1-go Maja 30 (pok. nr 2) do dnia 29 marca 2019 r. do godz. 10:00.

3. Miejsce i termin otwarcia ofert: 29 marca 2019 r. o godz. 10:15 w Pokoju Socjalnym Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku.

4. Miejsce i termin oględzin przedmiotu sprzedaży: od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1400 , Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku, al. 1 Maja 30.

5. Przedmiot sprzedaży i cena wywoławcza:

 

LP.

Numer inwentarzowy

ilość

Opis

Cena minimalna

(wywoławcza) brutto

( zł. )

1.

ZAZ gr. V poz.7

1kpl.

Maszyna

Wieloczynnościowa

DYMC

(obrabiarka kombinowana + kpl. urządzeń pomocniczych)

Rok prod. 2004

- dostawka szlifierska DYMC – 1 szt.

- dostawka DYMC- 3 szt.

- stolik pomocniczy DYMC- 1 szt.

- przyrząd do dłutowania

DYMC – 1 szt.

- blat DYMC – 1 szt.

- szlifierka taśmowa DYMC – 1 szt.

- noże do DYMC- 2 kpl.

2.600 zł.

2.

1szt.

Pilarka przenośna REMA

( piła gospodarcza )

300 zł.

 

6. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Pracownik Administracji Zakładu

Aktywności Zawodowej w Giżycku – Iwona Sprung, tel. 87 429 36 64.

  1. Formularz oferty (załącznik nr 1 do ogłoszenia) wraz z podpisanym oświadczeniem (załącznik nr 2 do ogłoszenia) należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „przetarg na sprzedaż sprzętu stolarskiego” (załączniki do pobrania ze strony http://www.zaz.mazury.info.pl/
    w zakładce sprzedaż, zbycie).
  2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
  3. Złożenie jednej ważnej oferty wystarczy do przeprowadzenia przetargu.