No sBlock: LIST_BASKET in file: templates/menu_2.tpl
Rehabilitacja - Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku - MAZURY.INFO.PL

Rehabilitacja

Rehabilitacja zdrowotna polega na usprawnianiu osób z dysfunkcją ruchu:

po urazach, w chorobach neurologicznych, kardiologicznych, metabolicznych, po amputacji kończyn.

 

Pracownicy ZAZ biorą udział w zajęciach organizowanych na sali rehabilitacyjnej oraz w terenie, które pozwalają na rozładowanie emocji, rozluźnienie i odprężenie. Rehabilitacja na świeżym powietrzu polega głównie na spacerach i grach zespołowych. Zajęcia w sali rehabilitacyjnej opierają się przede wszystkim na ćwiczeniach z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego.

Ma to na celu właściwe stymulowanie rozwoju organizmu, rozwój sprawności psychofizycznej, kształtowanie korzystnych nawyków ruchowych, korekcję oraz kompensację odchyleń i braków rozwojowych. Każdy uczestnik ma indywidualny tok usprawniania, z uwzględnieniem zaleceń i orzeczeń lekarskich.

Rehabilitacja lecznicza odbywa się pod ścisłym nadzorem zespołu medycznego, a więc lekarza, pielęgniarki i rehabilitantów.

Zabiegi fizjoterapeutyczne i ćwiczenia usprawniające przeprowadzają rehabilitanci zgodnie z programem i na zlecenie lekarza. Pielęgniarka prowadzi profilaktykę prozdrowotną.

Zajęcia rehabilitacyjne trwają minimum 60 minut dziennie dla każdej niepełnosprawnej osoby.

Z zabiegów fizykoterapeutycznych korzystają również pozostali mieszkańcy miasta, którzy zgłoszą się do zakładu z odpowiednim zleceniem lekarskim.

Zabiegi te są odpłatne, gdyż ZAZ nie posiada umowy z NFZ.