No sBlock: LIST_BASKET in file: templates/menu_2.tpl
RODO - Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku - MAZURY.INFO.PL

RODO

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku,
w imieniu którego działa Dyrektor – Ryszard Wojciech Chodakowski.

 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych – Pana Andrzeja Kisiela, e-mail: zaz.grafik@mazury.info.pl.

 

3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług świadczonych przez Zakład.

 

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.

 

5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.