No sBlock: LIST_BASKET in file: templates/menu_2.tpl
Spotkanie sieciujące podmioty reintegracyjne - 16 marca 2016 r. - Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku - MAZURY.INFO.PL

Spotkanie sieciujące podmioty reintegracyjne - 16 marca 2016 r.

Dyrektor ZAZ Ryszard Wojciech Chodakowski był prelegentem w pierwszym spotkaniu sieciującym podmioty reintegracyjne z województwa warmińsko-mazurskiego realizowanego w ramach Projektu koordynacyjnego ROPS "Ekonomia Społeczna na Wrmii i Mazurach". Spotkanie było okazją do zapoznania się z przykładami innowacyjnych rozwiązań w pracy z osobami niepełnosprawnymi w zakresie ich aktywizacji zawodowej. Na czerwiec zaplanowano następne dwudniowe spotkanie sieciujące ZAZ i WTZ województwa warmińsko-mazurskiego.