No sBlock: LIST_BASKET in file: templates/menu_2.tpl
Sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego - Ogłoszenie z dnia 10 stycznia 2019 r. - Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku - MAZURY.INFO.PL

Sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego - Ogłoszenie z dnia 10 stycznia 2019 r.

 

Ogłoszenie

z dnia 10 stycznia 2019 r.

Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku ogłasza przetarg na sprzedaż

Sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego

Podstawa prawna:

1.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego , w który są wyposażone jednostki budżetowe ( Dz.U.114, poz. 761).

2.Uchwała Nr 189.2012 zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki organizacyjne Powiatu Giżyckiego.

1. Sprzedający: Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku, Al. 1-go Maja 30, 11-500 Giżycko.

2. Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku, Al. 1-go Maja 30 (pok. nr 2) do dnia 24 stycznia 2019 r. do godz. 10:00.

3. Miejsce i termin otwarcia ofert: 24 stycznia 2019 r. o godz. 10:15 w Pokoju Socjalnym Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku.

4. Miejsce i termin oględzin przedmiotu sprzedaży: od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1400 , Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku, al. 1 Maja 30.

5. Przedmiot sprzedaży i cena wywoławcza:

 

LP.

Numer inwentarzowy

ilość

Opis

Cena minimalna

(wywoławcza) brutto

( zł. )

1.

ZAZ dz. I poz.24

1 szt.

Wiosła do ćwiczeń

EuropePro BHFitnes

Rok produkcji 2004

zużyte siłowniki , spękana

powierzchnia siedziska

(zdjęcia nr 3,4,16 )

150 zł.

2.

ZAZ gr. VIII poz.4

3 szt.

Rower stacjonarny

Platinum Cardiobit

360 HRC

brak możliwości regulacji

wysokości siedzenia,

spękane powierzchnie

siedziska

(zdjęcia nr 7, 8, 9, 10, 11

12,13, 14, 15 )

130 zł./ 1szt.

3.

ZAZ dz.I poz. 37

1 szt.

Rower eliptyczny

Laubr Sport BE920

brak możliwości ustawienia

obciążenia ,

brak regulacji wysokości

siedzenia

(zdjęcia nr 2, 6 )

100 zł.

4.

ZAZ dz.I poz. 39

1 szt.

Orbitrek magnetyczny

E-Strider BE 1670

brak stabilności

(zdjęcie nr 1, 5 )

100 zł.