No sBlock: LIST_BASKET in file: templates/menu_2.tpl
Starszy Inspektor - Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku - MAZURY.INFO.PL

Starszy Inspektor

EWA ARDZIŃSKA- magister zarządzania i marketingu w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw.

Pracuje w sekretariacie na stanowisku starszego inspektora. Z osobami niepełnosprawnymi zetknęła się

dopiero w ZAZ - ie, jest to nowe doświadczenie zawodowe.